Uw vastgoed in beheer

Het beheer van uw onroerend goed houdt in, dat wij namens de eigenaar(s) alle zaken in verband met uw onroerend goed behartigen.
Als vastgoedmakelaar verbinden wij ons ertoe om de volgende service te verlenen bij beheer:
1. Opstart beheerdossier;
2. Opmaken van een volmacht;
3. Is het onroerend goed verhuurd? Wij brengen de huurders op de hoogte dat vanaf heden alle correspondentie met ons zal verlopen;
4. Is het onroerend goed niet verhuurd? Wij zorgen voor de verhuur. (zie > diensten > verhuur);
5. Alle klachten van huurders en/of problemen door de huurders gemeld, worden in een zo kort mogelijke tijdspanne opgelost;
6. Alle kleine en dringende herstellingen ten laste van de eigenaars, worden door onze diensten uitgevoerd;
7. De eigenaar(s) worden regelmatig op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen met hun onroerend goed en/of ingelicht van nieuwe huurders;
8. De huurgelden worden al naargelang de wens door ons aan de eigenaar(s) overgemaakt, dit kan maandelijks of per kwartaal.

REBA INVEST
“Samenwerken = werken met respect!”